Wat moet u weten

Huisregels

  • Graag op tijd voor uw afspraak aanwezig zijn.
  • Kunt u, uw gemaakte afspraak niet nakomen dan dient u dit minimaal 24 uur voor de gemaakte afspraak kenbaar te maken. Meldt u zich af binnen 24 uur voor de gemaakte afspraak dan kan, afhankelijk van de gereserveerde tijd, een bedrag in rekening worden gebracht.
  • Mocht er iets veranderd zijn aan uw gezondheid of medicatie, meldt dit dan aan de mondhygiënist.
  • Laat uw huisdieren thuis, i.v.m. de hygiëne in de praktijk.
  • Zet uw mobiele telefoon uit ! Het is namelijk erg storend als uw telefoon tijdens de behandeling afgaat.
  • Bent u verhuisd? Geef dit dan tijdig schriftelijk of per mail door balie@mondzorgyindee.nl.