Tarievenlijst 2020

 • C22 Medische anamnese
Preventieve behandelingen
 • T91 Pocketstatus registratie

   

 • T11 Onderzoek van het tandvlees pocketstatus
 • T21 Uitgebreid reinigen van worteloppervlak per element
 • T22 Grondig reinigen van worteloppervlak per element
 • T31/T32 Herbeoordeling met pocketstatus/Parodontium status
 • T41/T42/T43 Nazorg Kort/Standaard /Uitgebreid
 • T93 Microbiologische onderzoek t.b.v tandvleesbehandeling
 • T57 Medicinale Behandeling per elementen
Tandvleesbehandelingen
 • M01 Preventieve voorlichting en/of instructie
 • M02 Consult voor evaluatie van preventie
 • M03 Gebitsreiniging
 • M32 eenvoudige bacteriologische onderzoek
 • M40 Fluoride behandeling
 • M30 Behandeling gevoelige tandhalzen
 • V30 Sealen eerste tand en/of kies
 • V35 Sealen ieder volgend tand en/of kies

Toelichting de meest relevante behandelcode’s

C11 PERIODIEK CONTROLE:
Een algemeen mondonderzoek om de toestand van het gebit en het tandvlees te beoordelen. Tot deze prestatie behoort het bepalen van tandvlees score.

C13 PROBLEEMGERICHT CONSULT:
Een apart consult naar aanleiding van een vraag of probleem van een patiënt , Dan wel een vervolgconsult naar aanleiding van een andere vraag of probleem, inclusief het bijwerken van de medische anamnese.

C22 Medisch Anamanese: 
Om diagnoses goed vasttestellen en complicaties te voorkomen is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van u gezondheid situatie. Het is daarom belangrijk dat wij weten welke medicatie gebruikt en waarvoor u gebruikt en of u onderhandeling bent bij een medische specialist.

M01 PREVENTIEVE VOORLICHTING EN/OF INSTRUCTIE:(tarief per 5 min.)
Het geven van instructie of voorlichting , toegesneden op de desbetreffende

M02 CONSULT VOOR EVALUATIE VAN PREVENTIE: (tarief per 5 min.)
het weer kleuren van plaque, het weer vastleggen van de plaquescore en het bijsturen van de patiënt in eerdere instructies.

M03 GEBITSREINIGING : (tarief op basis van 5 min.)
Het verwijderen van plaque, tandsteen en/of polijsten van tanden, kiezen, implantaten of prothese.

V30 en V35 SEALEN PER ELEMENT: 
Het aanbrengen van een beschermend laagje van plastisch materiaal (sealing) op een tand of kies. Inclusief het droogleggen ,beslijpen ,reinigen, polijsten en afwerken van het element.

M40 FLUORIDEBEHANDELING: 
het aanbrengen van fluoride of chloor-hexidine op boven- en ondergebit. Uitsluitend bedoeld als preventieve maatregel.

Vaststellen conditie tandvlees

maken en vatleggen van de status van het tandvlees(parodontiumstatus) na verwijzing van tandarts of ten behoeve van tandheelkundig verklaring. Dit houdt in het meten van de spleet tussen het tandoppervlak en het tandvlees(pockets) , de mate waarin het tandvlees geleidelijk terugtrekt (recessie) en de mate van mobiliteit van tanden en kiezen.

T11 ONDERZOEK TANDVLEESBEHANDELINGEN: 
Onderzoek ten behoeve van een tandvlees (parodontale)behandeling ,bij patiënten met een tandvlees score (DPSI-score) van minstens 3-. Pockets vanaf 5 mm en dieper

T21/T22 GRONDIG REINIGEN WORTELOPPERVLAK PER ELEMENT:
Het verwijderen van tandsteen boven en onder het tandvlees(respectievelijk supra- en subgingivaal) ,het glad maken en polijsten van worteloppervlakken van tanden en kiezen(rootplaning). T22  pockets van 5 tot 7mm en T21 Pockets dieper dan 7 mm

T93 MICROBIOLOGISCH EN/OF SPEEKSELONDERZOEK: 
Een onderzoek waarbij materiaal (zoals bloed,speeksel ,pus) wordt afgenomen en onderzocht. De materiaal-/techniekkosten mogen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

T57 MEDICINALE BEHANDELING PER ELEMENT:
Een behandeling met medicijnen uitsluitend bedoeld voor toepassing onder het tandvlees(subgingivaal) , zoals een lokaal antibioticum.

T32 en T31 Herbeoordeling/Evaluatie: 
een evaluatie die ongeveer  na  3 maanden na het grondig reinigen van het worteloppervlak plaatsvindt, waarbij het resultaat van deze reiniging wordt beoordeeld. Inclusief hernieuwde instructie.

T41/T42/T43 NAZORG: 
het (her) beoordelen en vastleggen van de actuele situatie van het tandvlees (parodontale status),het controleren van mondhygiëne , het verwijderen van plaque en tandsteen, het gladmaken en polijsten van worteloppervlakken, het polijsten, het geven van instructie en voorlichting over de actuele situatie.